Gemeentelijke uitvaart

Als er geen familie en vrienden zijn of als je als nabestaande de uitvaartkosten niet kunt dragen, dan zorgt de gemeente in Nederland volgens wettelijke verplichting voor de uitvaartregeling.

Wat houdt een gemeentelijke uitvaart in?

Als iemand overlijdt in jouw gemeente en er zijn geen nabestaanden of ze kunnen de kosten niet dragen, dan neemt de gemeente de regie over de uitvaart. Hierbij werken ze met een vastgesteld budget en beslissen zij over de invulling, niet jij als nabestaande. Ze organiseren, in samenwerking met een betrouwbare uitvaartondernemer, een waardig en respectvol afscheid met zo min mogelijk kosten. Als nabestaande moet je weten dat zo’n uitvaart meestal eenvoudig en zonder veel extra’s is.

Bij een gemeentelijke uitvaart regelt jouw gemeente standaard:

  • Vervoer van de overledene naar een mortuarium
  • Alle noodzakelijke formaliteiten, zoals de overlijdensverklaring
  • De verzorging van de overledene
  • Een kist of lijkwade
  • Het plaatsen van de overledene in een kist of wikkelen in de lijkwade
  • Mortuariumhuur
  • Eventueel een rouwauto op de uitvaartdag
  • Bij een begrafenis: plaatsing in een algemeen graf op de gemeentelijke begraafplaats
  • Bij een crematie: bewaring van de as in een asbus voor ten minste een maand, gevolgd door verstrooiing

Als je tijdig aangeeft wat de laatste wens van de overledene was – begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap – dan houdt de gemeente hiermee rekening.

Identificatie van de overledene

Voordat de gemeente de uitvaart regelt, zorgen ze eerst voor de identificatie van de overledene. Dit is cruciaal, mochten naasten zich later melden. Daarna zoekt de gemeente naar eventuele nabestaanden. Als ze deze vinden, krijg jij de keuze om de uitvaart zelf te regelen en te betalen. Kies je hiervoor niet vanwege een gebrek aan spaargeld van de overledene, onvoldoende verzekering, overwegend schulden in de erfenis of omdat je zelf de kosten niet kunt dragen, dan is een gemeentelijke uitvaart de uiteindelijke oplossing.

Wie draait op voor de kosten van een gemeentelijke uitvaart?

Idealiter worden deze betaald uit de nalatenschap van de overledene. Mocht dit niet genoeg zijn, dan probeert de gemeente de (overgebleven) kosten te halen bij directe familie. Vindt de gemeente niemand die kan betalen? Dan neemt de gemeente de kosten alsnog voor haar rekening, zoals bepaald in artikel 21 van de Wet op lijkbezorging (Wlb).

Wil je zelf de uitvaart regelen, maar zit je krap bij kas?

Als je een sociale uitkering hebt, kun je mogelijk steun krijgen via de Wet Bijzondere Bijstand. Dien een aanvraag in bij de Sociale Dienst. Met goedkeuring van hun en op basis van een kostenbegroting van de uitvaartondernemer, krijg je een lening voor de uitvaartkosten. Deze vergoeding verschilt per gemeente en gaat direct naar de uitvaartondernemer. Maar let op: je moet dit bedrag wel terugbetalen, hetzij in termijnen of via een aftrek op je uitkering. Zo kun je een waardig afscheid verzorgen dat past bij het leven van de overledene.

Gemeentelijke uitvaart regelen met Prijsbewuste Uitvaart

Prijsbewuste Uitvaart verzorgt enkele honderden uitvaarten per jaar voor gemeenten door heel Nederland. Daarvoor maken wij gebruik van een standaard protocol. Ongeacht het budget, plek op de sociale ladder of afkomst, zorgen wij ervoor dat de uitvaart naar behoren wordt geregeld.